Logeren

Een logeerweekend duurt van vrijdagmiddag 16.00 uur tot zondagmiddag 16.00 uur. Tijdens het weekend is er van alles te doen. Er zijn allerlei dieren die gevoerd kunnen worden. Daarnaast kunnen we een boswandeling maken met Amy, de hond, of in de tuin trampoline springen. Ook kunnen we knutselen, samen muziek maken of iets lekkers bakken.

Het logeren staat open voor deelnemers met  een verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis (ASS) en andere gedragsproblematiek.

Dagbesteding

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is de dagbesteding geopend. Op het erf zijn allerlei werkzaamheden te doen, zoals de dieren voeren, het gras maaien, werken in de kas en de moestuin en snoeiwerkzaamheden. Binnenshuis kunnen we creatieve activiteiten doen, allerlei huishoudelijke werkzaamheden aanleren en samen koken of bakken. Daarnaast is er aandacht voor het oefenen van sociale vaardigheden, zoals samenwerking met anderen. We vinden het daarbij belangrijk om de activiteiten af te stemmen op de individuele mogelijkheden van de deelnemer.

De dagbesteding staat open voor zowel jongeren als ouderen. Er is plaats voor deelnemers met een verstandelijke beperking, autisme-spectrum stoornis (ASS) en andere gedragsproblematiek.

Ook aan mensen die problemen ondervinden in het dageljkse leven (bijvoorbeeld burn-out, reintegratie of psychische klachten) of aan ouderen die van het buitenleven willen genieten, bieden wij een zinvolle daginvulling.

Woensdagmiddag- en zaterdagopvang

Het doel van de woensdagmiddagopvang is de kinderen een leuke middag te bieden. Ook kunnen er allerlei vaardigheden aangeleerd worden, zoals het pinnen van geld, reizen met het openbaar vervoer en het boodschappen doen.

Op zaterdag is er van alles te doen op het erf, zoals voetballen, skelteren of trampoline springen. Regelmatig wordt er een uitstapje georganiseerd.

De woensdagmiddag- en zaterdagopvang staat open voor deelnemers met  een verstandelijke beperking, autisme spectrum stoornis (ASS) en andere gedragsproblematiek.

Vakanties

In de schoolvakanties zijn er diverse mogelijkheden voor logeren, dagbesteding en opvang.